Title: AUTORSKÁ KNIHA
Other Titles: AUTHOR'S BOOK
Authors: Undarmaa, Uyanga
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49141
Keywords: autorská kniha;půda;metamorfóza;grafický design;typografie
Keywords in different language: author's book;soil;metamorphosis;graphic design;typography
Abstract: Moje diplomová práce Óda k metamorfóze je studie, která spojuje analytickou pedologii a umělecký svět dohromady. Je to lyrická subjektivní kniha oslavující nádhernou strukturu a řád přírody. Je to takový malý cyklus v nekonečném větším cyklu. Jakási planetární soustava ve velké galaxii, která je součástí ještě větší super-galaxie. Grafický design jsem se snažila v mém výzkumu použít jako nástroj k vyprávění vědeckých faktů a zvýraznění emocí většiny anorganických předmětů.
Abstract in different language: My diploma thesis Ode to Metamorphosis is a story merging analytical soil science and art world together. It is a lyrical subjective book celebrating the beautiful structure and order of nature. I had a glimpse of understanding how everything from nature is a neverending cycle yet always new. From my studies I tried to use graphic design like an instrument to narrate science facts and highlight the emotions of most inorganic subjects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TEORETICKA_PRACE_uyanga.pdfPlný text práce17,84 MBAdobe PDFView/Open
Undarmaa.pdfPosudek oponenta práce495,67 kBAdobe PDFView/Open
Undarmaa_0.pdfPosudek vedoucího práce119,8 kBAdobe PDFView/Open
Undarmaa_1.pdfPrůběh obhajoby práce248,31 kBAdobe PDFView/Open
DIPLOMOVA__PRACE_Ode_to_Metamorphosis.zipVŠKP - příloha189,48 MBZIPView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49141

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.