Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPotiron Jana, Mgr. art. ArtD.
dc.contributor.authorZejkanová, Kristina
dc.contributor.refereeBujňáková Michaela, Mgr.art. PhD.
dc.date.accepted2022-6-14
dc.date.accessioned2022-07-18T22:34:16Z-
dc.date.available2021-5-31
dc.date.available2022-07-18T22:34:16Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-9
dc.identifier88559
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49148-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá konzumním chováním společnosti a reaguje na aktuální charakter vánočních svátků. Na základě teoretických podkladů představuje funkční produkt - dětskou houpací hračku - jakožto výsledek materiálových experimentů pramenících právě z analýzy konzumu, komerce a negativního dopadu Vánoc na životní prostředí.cs
dc.format45
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectkonzumerismuscs
dc.subjectkomercecs
dc.subjectvánocecs
dc.subjectupcyklacecs
dc.subjecturžitelný designcs
dc.subjectdětská hračkacs
dc.subjectminimalismuscs
dc.subjectmateriálový experimentcs
dc.titleUDRŽITELNÝ DESIGN / GREEN DESIGNcs
dc.title.alternativeSustainable Design / Green Designen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgA.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
dc.thesis.degree-programDesign a užitá tvorba
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedMy diploma thesis deals with consumer behavior and responds to current state of Christmas. The outcome of my theoretical work is design of a functional product - rocking horse - based on material experiments coming from analysis of consumerism, commerce and negative impact of Christmas on the environment.en
dc.subject.translatedconsumerismen
dc.subject.translatedkomerceen
dc.subject.translatedchristmasen
dc.subject.translatedupcyclingen
dc.subject.translatedsustainable designen
dc.subject.translatedchildren toyen
dc.subject.translatedminimalismen
dc.subject.translatedmaterial experimenten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zejkanova_Kristina_DP_GreenDesign_2022.pdfPlný text práce2,17 MBAdobe PDFView/Open
Zejkanova.pdfPosudek vedoucího práce489,66 kBAdobe PDFView/Open
Zejkanova_0.pdfPosudek oponenta práce816,84 kBAdobe PDFView/Open
Zejkanova_1.pdfPrůběh obhajoby práce255,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49148

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.