Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPanská, Denisa
dc.contributor.refereeZoubek Michal, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2022-6-13
dc.date.accessioned2022-07-18T22:34:20Z-
dc.date.available2021-9-20
dc.date.available2022-07-18T22:34:20Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-27
dc.identifier90273
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49151-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou a zlepšením logistiky ve vybraném podniku pomocí metody milkrun. Cílem je zanalyzovat současný stav zásobování z hlediska pravidel a principů, které se zde uplatňují v rámci pracovních postupů. Součástí je také identifikace úzkých míst, která jsou blíže charakterizována a následně jsou pro ně navržena nápravná opatření, která zlepší celkový chod milkrunových procesů.cs
dc.format75 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectlogistické procesycs
dc.subjectzásobovánícs
dc.subjectzásobycs
dc.subjectmilkruncs
dc.subjectúzká místacs
dc.subjectskladovánícs
dc.subjectlogistické technologiecs
dc.titleZlepšení logistiky ve výrobním podnikucs
dc.title.alternativeImprove logistics in a manufacturing companyen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programPrůmyslové inženýrství a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the analysis and improvement of logistics in a selected company using the milkrun method. The aim is to analyse the current state of the supply in terms of the rules and principles applied in the workflows. This includes the identification of bottlenecks, which are characterised in more detail, and then corrective measures are proposed for them to improve the overall operation of the milkrun processes.en
dc.subject.translatedlogisticsen
dc.subject.translatedlogistics processesen
dc.subject.translatedsupplyen
dc.subject.translatedinventoryen
dc.subject.translatedmilkrunen
dc.subject.translatedbottlenecksen
dc.subject.translatedstorageen
dc.subject.translatedlogistics technologiesen
dc.subject.translatedmaterial flowen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_PANSKA.pdfPlný text práce6,29 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,88 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce52,5 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.