Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorKubečková, Andrea
dc.contributor.refereeZoubek Michal, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2022-6-13
dc.date.accessioned2022-07-18T22:34:20Z-
dc.date.available2021-9-20
dc.date.available2022-07-18T22:34:20Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-25
dc.identifier90278
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49154-
dc.description.abstractPráce se zabývá analýzou současného stavu využití kapacity výrobní jednotky. Teoretická část je věnována rešerši o využití kapacity, analýze práce a některým z metod průmyslového inženýrství. Praktická část se věnuje analýze současného stavu. V reakci na zjištěné ztráty a další nedostatky z analýzy jsou uvedeny návrhy na zlepšení, které mohou vést ke zvýšení využití kapacity výrobní jednotky. V závěru práce je uvedené zhodnocení navržených opatření.cs
dc.format89 s. (104 138 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectvyužití kapacitycs
dc.subjectefektivitacs
dc.subjectoeecs
dc.subjectanalýza a měření prácecs
dc.subjectplýtvánícs
dc.subjectmetody průmyslového inženýrstvícs
dc.titleAnalýza využití kapacity výrobní jednotkycs
dc.title.alternativeAnalysis of Capacity Utilization of the Production Uniten
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programPrůmyslové inženýrství a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the analysis of the current state of the capacity utilization of the production unit. The theoretical part is devoted to the research of capacity utilization, work analysis and some of the methods of industrial engineering. The practical part is devoted to the analysis of the current situation. In response to the identified losses and other shortcomings of the analysis, suggestions for improvements are made, which may lead to an increase in the capacity utilization of the production unit. Proposed measures are evaluated at the end of the thesis.en
dc.subject.translatedcapacity utilizationen
dc.subject.translatedefficiencyen
dc.subject.translatedoeeen
dc.subject.translatedanalysis and measurement of worken
dc.subject.translatedwasteen
dc.subject.translatedmethods of industrial engineeringen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kubeckova_Andrea.pdfPlný text práce3,72 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,92 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce52,66 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.