Název: Řízení reklamací výrobků ve vybraném strojírenském podniku
Další názvy: Management of product reclamation in a selected engineering company
Autoři: Mertová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Oponent: Tomášková Tetjana, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49155
Klíčová slova: řízení vztahů se zákazníky;ishikawa diagram;reklamace;systém řízení kvality
Klíčová slova v dalším jazyce: customer relationship management;ishikawa diagram;reclamation;quality management system
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá řízením reklamací výrobků ve společnosti Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o. Pomocí Ishikawa diagramu byly stanoveny možné příčiny reklamací a následně navrhnuty nápravná opatření pro uznané reklamace.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis deals with the management of product reclamation in the company Integrated Micro-Electronics Czech Republic s.r.o. Using the Ishikawa diagram, possible causes of the reclamations were determined and subsequently corrective measures for the recognized reclamations were proposed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Mertova.pdfPlný text práce4,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/49155

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.