Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBureš Marek, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBajičová, Tea
dc.contributor.refereeNovikov Konstantin, Ing. MBA
dc.date.accepted2022-6-13
dc.date.accessioned2022-07-18T22:34:21Z-
dc.date.available2021-9-20
dc.date.available2022-07-18T22:34:21Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-26
dc.identifier90282
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49158-
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možností využití virtuální reality za účelem rehabilitací v průmyslových podnicích. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky týkající se problematiky ergonomie, péče o zdraví pracovníků a virtuální reality. V další části práce je navržena metodika potřebná pro identifikaci potřeb pracovníků a definování plánu rehabilitace. Následně je metodika ověřena v rámci dvou podniků a pro šetřené pracovníky je navržen doporučený postup spolu se zaměřením rehabilitací.cs
dc.format78 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=90282-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectvirtuální realitacs
dc.subjectrehabilitacecs
dc.subjectnemoc z povolánícs
dc.subjectergonomiecs
dc.subjectnordic questionnairecs
dc.subjectmeisterův dotazníkcs
dc.subjectphalenův testcs
dc.titleNávrh implementace rehabilitací ve virtuální realitě \nl{}v průmyslovém podnikucs
dc.title.alternativeProposal for the implementation of virtual reality rehabilitation in industrial enterprisesen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojní
dc.thesis.degree-programPrůmyslové inženýrství a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with the possibility of using virtual reality for rehabilitation purposes in industrial companies. The first part of the thesis is focused on theoretical knowledge related to ergonomics, health care of workers and virtual reality. The next part of the thesis proposes the methodology needed to identify the needs of workers and define a rehabilitation plan. Subsequently, the methodology is validated within two companies and a recommended course of action is proposed for the investigated workers along with the focus of rehabilitation.en
dc.subject.translatedvirtual realityen
dc.subject.translatedrehabilitationen
dc.subject.translatedoccupational diseaseen
dc.subject.translatedergonomicsen
dc.subject.translatednordic questionnaireen
dc.subject.translatedmeister questionnaireen
dc.subject.translatedphalen maneuveren
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bajicova.pdfPlný text práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce47,77 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce49,24 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.