Title: Mapa atraktivity regionů České republiky
Authors: Kubíček, Petr
Advisor: Čerba Otakar, doc.Ing.Mgr. Ph.D.
Referee: Kepka Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49164
Keywords: teritoriální atraktivita;index atraktivity;harmonizace dat;tematická mapa;interaktivní mapa;webová mapa
Keywords in different language: territorial attractiveness;attractiveness index;data harmonization;thematic map;interactive map;web map
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá výpočtem a znázorněním teritoriální atraktivity obcí s rozšířenou působností v České republice. V první části je uveden pojem atraktivita regionu a jsou představeny a porovnány metody k jejímu určení. Druhá část je zaměřena na výpočet indexu atraktivity obcí, který zahrnuje sběr dat, jejich harmonizaci a výsledné zpracování. Poslední část je věnovaná tvorbě analogové mapy a webové mapy s interaktivními prvky, které index znázorňují.
Abstract in different language: The subject of the thesis is an assessment and representation of territorial attractiveness of municipalities with extended powers. The first part presents the concept of the territorial attractiveness and methods to its assessment with comparison of those methods. The second part is focused on assessing the attractiveness index, which includes gathering data, their harmonization, and final calculations. The last part is dedicated to creation of the map in analog form and web map with interactive features.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bacherlor´s works (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mapa atraktivity regionu Ceske republiky.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
PV_Kubicek.pdfPosudek vedoucího práce637,24 kBAdobe PDFView/Open
PO_Kubicek.pdfPosudek oponenta práce709,53 kBAdobe PDFView/Open
Kubicek.pdfPrůběh obhajoby práce202,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.