Title: Analýza a vizualizace tréninkových záznamů
Other Titles: Analysis and visualization of training records
Authors: Sládek, Ondřej
Advisor: Kolovský František, Ing.
Referee: Jedlička Karel, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49165
Keywords: analýza tréninkových dat;gnss;databáze;statistická data;heat-map
Keywords in different language: training data analysis;gnss;database;statistical data;heat-map
Abstract: Cílem této práce bylo vyhledat nástroj vhodný pro vizualizaci a analýzu tréninkových záznamů pocházejících ze sportovních zařízení. Žádný z momentálně dostupných široce používaných nástrojů neposkytuje globální analýzu dat ze všech tréninků simultánně se současným propojením v mapě. Byla vybrána platforma GLayer, která dokáže vizualizovat data moderní a inovativní formou s možností následných analýz. GLayer dále umožňuje interaktivní analýzu velkých dat nad mapou pomocí propojeného zobrazení v mapě, grafech a filtrech. Platforma používá kartografickou vizualizační metodu heat-map. Použitá platforma GLayer poskytuje možnosti analýzy a vizualizace, které nejsou dostupné v žádném masově používaném nástroji.
Abstract in different language: The aim of this work is to find a tool suitable for visualization and analysis of training records from wearable devices. None of the currently available widely used tools provides a global analysis of data from all training sessions simultaneously with the current map link. We chose the GLayer platform, which can visualize data in a modern and innovative form with the possibility of subsequent analysis. GLayer also allows interactive analysis of large data above the map using a linked view in the map, graphs and filters. The platform uses the cartographic visualization method called heat-map. The used platform is capable of providing analysis and visualization which is yet to be seen among other widely used platforms.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bacherlor´s works (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sladek.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
PV_Sladek.pdfPosudek vedoucího práce559,12 kBAdobe PDFView/Open
PO_Sladek.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Sladek.pdfPrůběh obhajoby práce203,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49165

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.