Title: Analýza přilnavosti žárově stříkaných povlaků při použití alternativních metod přípravy povrchu
Other Titles: Analysis of adhesion of thermal sprayed coatings using alternative methods of surface preparation
Authors: Jarolímová, Lucie
Advisor: Chocholatý Ondřej, Ing. Ph.D.
Referee: Schubert Jan, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49169
Keywords: žárové nástřiky;hvof;3d tisk;laserové texturování;zkouška přilnavosti v tahu
Keywords in different language: thermal spray coatings;hvof;3d printing;laser texturing;tensile adhesion test
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou přilnavosti žárově stříkaných povlaků na površích připravených laserovým texturováním a 3D tiskem. Teoretická část obsahuje popis vzniku žárových povlaků, jejich výslednou strukturu, přípravu povrchu před depozicí vrstev, technologie depozice a přilnavost spolu s jejím testováním. V experimentální části byla testována přilnavost povlaku Stellite 6 na laserově texturovaný povrch oceli 11 523. Dále byla testována přilnavost povlaku Amperit 508.072 a Stellite 6 na vzorky vytvořené 3D tiskem z oceli MS1. K depozici povlaku byla zvolena technologie HVOF a přilnavost byla testována pomocí zkoušky přilnavosti v tahu.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on the thermal spray coatings on surfaces prepared by laser texturing and 3D printing. The teoretical part includes a description of the formation of thermal spray coatings, their resulting structure, surface preparation before deposition of layers, deposition technology and adhesion along with its testing. In the experimental part, the adhesion of Stellite 6 coating was tested on the laser textured surface of 11 523 steel. Futhermore, the adhesion of Amperit 508.072 and Stellite 6 coating was tested on the 3D printed specimens made from MS1 steel. HVOF technology was chosen to deposit the coating and the adhesion was tested by tensile adhesion test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jarolimova_2022.pdfPlný text práce6,82 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,64 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce53,5 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.