Title: Možnosti využití algometru v testování svalového napětí sportující mládeže
Other Titles: Possibilities of using an algometer in testing the muscular tension of sports youth
Authors: Králová, Eliška
Advisor: Buriánek Adam, Mgr.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49184
Keywords: algometrie;svalové napětí;trigger ponit;moderní gymnastika
Keywords in different language: algometry;muscle tension;trigger point;rhythmic gymnastics
Abstract: Cílem bakalářské práce je sledovat a zjistit, jak se mění svalové napětí u sportující mládeže v rámci tréninků, které byly zaměřené na sílu, obratnost a vytrvalost. K získání dat byl použit tlakový algometr. V práci jsou obsažené poznatky o skladbě svalu, jeho funkci, svalovém napětí a s ním spojené reflexní změny. Dále je v práci možné nalézt informace o bolesti a algometrii. Na každém probandovi probíhalo měření před zahájením a po skončení jednoho tréninku. Jeden proband se měření zúčastnil celkem šestkrát. Výsledky byly odborně zpracovány a jsou zapsány v tabulkách. Významná data jsou vyobrazena ve vizuálních grafech (boxplotech). Výsledky mohou být použity jako podklad k dalšímu měření.
Abstract in different language: The aim of this bachelor's thesis is to monitor and find out how muscle tension changes in athletic youth in training, which was focused on strength, dexterity and endurance. A pressure algometer was used to obtain data. This study contains knowledge in muscle composition, the muscle's function, muscle tension and assocciated reflex changes. Furthermore, this study includes information on pain and algometry. Measurements were performed on each participant before and after one training session. One participant took part six times in total. The results have been professionally examined and are recorded in tables. Significant data are shown in visual graphs (boxplots). The results can be used as a basis for further research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kralova_Eliska_Fyt_BP.pdfPlný text práce2,45 MBAdobe PDFView/Open
1_BP_VP_Kralova.pdfPosudek vedoucího práce305,48 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OPONENT_POSUDEK_Kralova Eliska.pdfPosudek oponenta práce316,27 kBAdobe PDFView/Open
Kralova E..pdfPrůběh obhajoby práce358,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49184

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.