Title: Možnosti využití Y balance testu ve fyzioterapii
Other Titles: Possibilities of using the Y balance test in physiotherapy
Authors: Bukhonov, Mikhail
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Votík Tomáš, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49189
Keywords: fyzioterapie;stabilita;stabilizace;dynamická stabilizace;y balance test
Keywords in different language: physiotherapy;stability;stabilization;dynamic stabilization;y balance test
Abstract: Práce se zabývá testováním dynamické stabilizace pomocí variace Y Balance Testu pro horní a dolní končetiny, které zatím nejsou příliš rozšířené. Testu se zúčastnilo celkem 23 testovaných osob. Výsledky byly shromážděny a použity k výpočtu složeného indexu dosahu YBT. Který byl použit pro srovnávací analýzu mezi různými jedinci, včetně parametrů, jako je přítomnost úrazu v minulosti nebo lateralita.
Abstract in different language: This thesis deals with the testing of dynamic stabilization using a variation of the Y Balance Test for the upper and lower limbs, which are not yet widespread. A total of 23 subjects participated in the test. The results were collected and used to calculate a composite reach index YBT. Which was used for comparative analysis between different individuals, including parameters such as the presence of a past injury or laterality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bukhonov_Mikhail_FYT_BP.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
2_BP_OP_Bukhonov.pdfPosudek oponenta práce310,51 kBAdobe PDFView/Open
1_BP_VEDOUCI_POSUDEK_Bukhonov.pdfPosudek vedoucího práce284,45 kBAdobe PDFView/Open
Bukhonov.pdfPrůběh obhajoby práce350,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49189

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.