Název: Vliv jednotlivých plaveckých způsobů na vznik impingement syndromu ramenního kloubu u plavců
Autoři: Štemberová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Gemovová Veronika, Mgr.
Oponent: Klečková Tereza, Mgr.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49192
Klíčová slova: ramenní pletenec;plavání;impingement syndrome
Klíčová slova v dalším jazyce: shoulder;swimming;impingement syndrome
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ramenního pletence u plavců. Konkrétně jsme se zaměřili na vliv jednotlivých plaveckých způsobů na vznik impingement syndromu. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část praktickou a část teoretickou. V teoretické části jsou zmíněné anatomické struktury ramenního pletence, dále je charakterizována problematika samotného impingement syndromu ramene, plaveckého ramene a plavání jako takového a v závěru jsou popsané samotné vyšetřovací metody. V praktické části jsou uvedené výsledky vyšetření, které jsou následně zhodnoceny a shrnuty. Následuje pak diskuze a samotný závěr práce.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the issue of the shoulder girdle of swimmers. Specifically, we focused on the influence of individual swimming strokes on the development of the impingement syndrome. This theses is divided into two parts, a practical part, and a theoretical part. The theoretical part describes the anatomical structures of the shoulder girdle, the issue of the shoulder impingement syndrome itself, the problem of the swimmer´s shoulder and swimming as such, and the final section of the theoretical part describes the applied examination methods. The practical part describes the results of the examination, which are then evaluated and summarized. This section is followed by a discussion and the conclution of the thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Stemberova_Kristyna_fyt_BP.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
1_BP_VEDOUCI_POSUDEK-Stemberova.pdfPosudek vedoucího práce293,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2_BP_OP_ Stemberova.pdfPosudek oponenta práce289 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Stemberova.pdfPrůběh obhajoby práce374,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/49192

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.