Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVeřtát Ivo, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorMüller, Ondřej
dc.contributor.refereeLinhart Richard, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2022-6-21
dc.date.accessioned2022-07-18T22:34:52Z-
dc.date.available2021-10-8
dc.date.available2022-07-18T22:34:52Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-26
dc.identifier89097
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49198-
dc.description.abstractUrčování přesné pozice daného předmětu na zemi je základem celosvětové sítě navigačních systémů pro civilní uživatele, dopravní infrastrukturu i armádní sektor. Dnes se pro sledování polohy přijímače využívá standard globálních navigačních satelitních systémů GNSS. Úkolem této závěrečné práce je přinést základní povědomí o funkci satelitních systémů a pomocí satelitního zařízení U-Blox změřit a vyhodnotit přesnosti standardů určených k získávání polohy (GPS, GLONASS, Galileo, Compass) z hlediska jednotlivých systémů, včetně jejich kombinací. Posuzování přesnosti je prováděno z měření na pseudonáhodných posloupnostech civilních signálů s otevřeným přístupem, jež jsou vyhodnocovány v softwaru MATLAB, dle několika kritérií. V textu lze nalézt základní informace o získávání a výpočtu polohy, jednotlivých technologiích GNSS, seznámení se softwarem pro zpracování měření, měřicím přijímačem a v neposlední řadě zpracované výsledky měření a z nich vyplývající systémy nejvhodnější k určení přesnosti polohy.cs
dc.format48 stran (97361 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectmultilateracecs
dc.subjectmlatcs
dc.subjectgpscs
dc.subjectglonasscs
dc.subjectgalileocs
dc.subjectcompasscs
dc.subjectbeidoucs
dc.subjectpseudonáhodné posloupnostics
dc.subjectpřesné určení polohycs
dc.titleVyhodnocení přesnosti satelitního určování polohy z měření na pseudonáhodných posloupnostechcs
dc.title.alternativePrecision evaluation of pseudorandom code based satellite positioningen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedOne of the basics of the worldwide system navigation in which belong civilians, traffic infrastructure and army sectors isthe accurate identification of position of determined object. As for today, the global navigation systems called GNSS are used for finding the location of the receiver. The aim of the bachelor thesis is to introduce the reader to the systems used in satellite navigation systems and evaluate the accuracy of systems that use GNSS standards (GPS, GLONASS, Galileo, Compass) both as single standards and as combination of this standards. This evaluation is done by measuring of pseudorandom sequences with open approach at accuracy for civil signals. These signals are evaluated in MATLAB software by created scripts, based on determined criteria. This thesis contains basic information about computing and approaching the location, GNSS technologies, introduction of evaluation software, U-Blox receiver and last but not least outcoming measurement results which leads to find the best solution for identify the position.en
dc.subject.translatedmultilaterationen
dc.subject.translatedmlaten
dc.subject.translatedgpsen
dc.subject.translatedglonassen
dc.subject.translatedgalileoen
dc.subject.translatedcompassen
dc.subject.translatedbeidouen
dc.subject.translatedpseudorandom sequencesen
dc.subject.translatedaccurate identification of locationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_prace_Mueller_E18B0023P.pdfPlný text práce3,88 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,67 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce51,64 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce33,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.