Title: Ergonomická studie
Other Titles: Ergonomic study
Authors: Šimek, Filip
Advisor: Kačerová Ilona, Ing.
Referee: Vránek Pavel, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49204
Keywords: ergonomie;rula;nv 361/2007 sb.;ergonomické analýzy
Keywords in different language: ergonomics studies;ergonomics analysis;rula;niosh;nv 361/2007
Abstract: Bakalářská práce se zabývá ergonomickou studií vybraného pracoviště. V první část je teoretický úvod, který seznamuje s danu problematikou. Praktická část se zabývá aplikací vybraných ergonomických metod a navrhuje zlepšení pracoviště oproti současnému stavu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with ergonomics studies of chosen workplace. In first part is theoretical introduction, which introduce the issue. Practical part deals with application of chosen ergonomics methods and design improvement of workplace against current status
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bakalářská práce (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Filip S_imek - Bakala_r_ska_ Pra_ce PDF.pdfPlný text práce13,82 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce47,56 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,68 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49204

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.