Title: Hodnocení mikrostruktury kovových archeologických artefaktů
Other Titles: Evaluation of microstructure of metal archaeological artifacts
Authors: Reischig, David
Advisor: Bláhová Olga, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bricín David, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49206
Keywords: světelná mikroskopie;elektronová mikroskopie;edx;metalografie;metalografický výbrus;archeologie;hroty šípů
Keywords in different language: light microscopy;electron microscopy;edx;metallography;metallographic cut;archeology;arrowheads
Abstract: Teoretická část bakalářské práce obsahuje popis experimentálních metod na téma světelná mikroskopie, elektronová mikroskopie a hodnocení metalografických výbrusů. Cílem této práce je popis struktury jednotlivých hrotů a získání dalších poznatků o zpracování a výrobě oceli ve středověku.
Abstract in different language: Theoretical part of bachelor's work contains decription on the theme of light microscopy, electron microscopy and evaluation of metallographics cuts. The aim of this thesis is to describe structures of individual arrowheads and to gather additional information about steel manufacturing and processing in the Middle Ages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
REISCHIG.pdfPlný text práce10,27 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce53,96 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,07 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.