Název: Unipersonální s.r.o.
Další názvy: One-man Ltd
Autoři: Fric, Milan
Vedoucí práce/školitel: Eliáš, Karel
Oponent: Dvořák, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4922
Klíčová slova: společnost s ručením omezeným;unipersonální společnost;jediný společník;jednočlenná společnost
Klíčová slova v dalším jazyce: limited liability company;single member company;only companion;one-man company
Abstrakt: Má diplomová práce pojednává o uniperosnální společnosti s ručením omezeným a je strukturována do 3 hlavních částí. První část je věnována historickému vývoji jednočlenných společností. Ve druhé (stěžejní) části se zabývám aktuální úpravou unipersonální s. r. o. dle českého práva. Třetí část je pak věnována britské právní úpravě jednočlenné společnosti. V průběhu práce komparuji českou právní úpravu s britskou, analyzuji aktuální otázky, které jsou předmětem diskuze mezi odborníky, a které jsou také řešeny v judikatuře.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject matter of this final thesis is a single-member limited company in accordance with the Czech Commercial Code compared with the British Companies Act 2006. The wording is structured into three main parts. The first one summarizes historical and theoretical development of single-member companies. The second one includes brief description of the Czech regulation which is influenced by the European Union regulations of companies and deals with current issues which arise from this type of business entity. The third part describes the Companies Act 2006 and its regulation of a single-member company (or so-called one-man company).
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Unipersonalni_sro_Fric.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fric-1.pdfPosudek vedoucího práce68,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fric-2.pdfPosudek oponenta práce61,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fric Milan.pdfPrůběh obhajoby práce298,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4922

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.