2022

Kolekce

13 items

Recent Submissions

Pauly, Jan
Zpráva z nejsmutnějších, úmrtí prof. JUDr. Ignáce Antonína Hrdiny, DrSc.

Knoll, Vilém
Vzpomínka na JUDr. Mgr. Václava Valeše, Ph.D.

Cvrček, František
Vzpomínka na JUDr. Františka Nováka, CSc.

Balík, Stanislav
Doc. JUDr. Jan Pauly, CSc. – …letý

Vrba, Vojtěch
Praktikum ke studiu českých a československých právních dějin do roku 1918 + od 1918 do roku 1989