Title: Empirical Evaluation of Semantic Alignment Quality Metrics for Vehicle Domain Component Frameworks Interface Ontologies
Other Titles: Empirické vyhodnocení metrik kvality semantické podobnosti pro ontologie komponentových rámců v automobilovém software
Authors: De, Sangita
Mottok, Juergen
Brada, Přemysl
Niklas, Michael
Citation: DE, S. MOTTOK, J. BRADA, P. NIKLAS, M. Empirical Evaluation of Semantic Alignment Quality Metrics for Vehicle Domain Component Frameworks Interface Ontologies. In Proceedings fo Thirty-fourth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference (FLAIRS-34). Florida, USA: Florida Artificial International Research Society, 2021. s. neuveden. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2334-0762
Issue Date: 2021
Publisher: Florida Artificial International Research Society
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85131134625
http://hdl.handle.net/11025/49262
ISBN: neuvedeno
ISSN: 2334-0762
Keywords: softwarová komponenta;sémantika rozhraní;kompatibilita;ontologie;metriky
Keywords in different language: software component, interface semantics, compatibility, ontology, metric
Abstract: Semantická podobnost ontologií softwarových komponent je zajímavým tématem v doméně automobilových aplikací, které využívají heterogenní ale překrývající se aplikační rámce (frameworky). Největší překážkou jejich interoperability napříč výrobci jsou rozdíly v sémantice. Tato práce se zabývá způsobem spárování ontologií reprezentujících rozhraní komponent pomocí určení relací párování mezi jejich koncepty. Na rozdíl od některých stávajících metrik struktury ontologií jsou zde definovány a vyhodnoceny metriky, které ohodnocují hloubku sémantického párování mezi modely automobilových softwarových komponent ve formě ontologií.
Abstract in different language: Semantic alignment of application software components’ ontologies represents a great interest in vehicle application domains that manipulate heterogeneous overlapping knowledge application frameworks. The most daunting impediment to their cross-enterprise collaboration is semantic interoperability. Aligning the interface ontologies of these components by identifying the depth of semantic alignment relationships between the concepts of the interface ontologies is the major focus of this paper. In contrast to several existing ontology structural metrics, this work defines, evaluates and validates ontology metrics to measure the depth of semantic alignment between the vehicle domain software component frameworks’ interface ontological models.
Rights: © Association for the Advancement of Artificial Intelligence
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KIV)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
ericbellflairs-128512-proceedings-216790-1-11-20210405.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49262

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD