Název: Pojem "zájem" ve správním právu. (Veřejný zájem a soukromý zájem, zájem obecný/universální, skupinový/partikulární, jednotlivý/individuální.) Zásada a její projevy ve správním procesu.
Další názvy: The term "interest" in administrative law. Public interest and private interest, general/universal interest, group/particular interest. Principle and its manifestations in the administrative process.
Autoři: Bauer, Vilém
Vedoucí práce/školitel: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Oponent: Triner Petr, JUDr.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49381
Klíčová slova: zájem;veřejný a soukromý zájem;groups;lobbování;právní principy;správní proces;správní právo
Klíčová slova v dalším jazyce: interest;public and private interest;groups;lobbing;legal principle;administrative process;administrative law
Abstrakt: Práce se zabývá pojmem zájem. Tento pojem text definuje a popisuje rozdíly mezi veřejnými a soukromými zájmy. Dále se text zaměří na vybraná soudní rozhodnutí a zásady správního procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: The work examines the concept of interest. This defines and describes the differences between the public and private interests. Furthermore, the author will also focus on the analysis of individual court decisions that deal with areas of conflict of public and private interest.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Verejny zajem Bauer 2022lastN.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bauer - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce615,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bauer - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce864,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bauer - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce252,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/49381

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.