Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLouda Tomáš, JUDr. CSc.
dc.contributor.authorBauer, Vilém
dc.contributor.refereeTriner Petr, JUDr.
dc.date.accepted2022-5-27
dc.date.accessioned2022-08-01T22:21:20Z-
dc.date.available2021-3-29
dc.date.available2022-08-01T22:21:20Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-3-31
dc.identifier90664
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49381-
dc.description.abstractPráce se zabývá pojmem zájem. Tento pojem text definuje a popisuje rozdíly mezi veřejnými a soukromými zájmy. Dále se text zaměří na vybraná soudní rozhodnutí a zásady správního procesu.cs
dc.format59 s. (101 791 znaků).
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectzájemcs
dc.subjectveřejný a soukromý zájemcs
dc.subjectgroupscs
dc.subjectlobbovánícs
dc.subjectprávní principycs
dc.subjectsprávní procescs
dc.subjectsprávní právocs
dc.titlePojem "zájem" ve správním právu. (Veřejný zájem a soukromý zájem, zájem obecný/universální, skupinový/partikulární, jednotlivý/individuální.) Zásada a její projevy ve správním procesu.cs
dc.title.alternativeThe term "interest" in administrative law. Public interest and private interest, general/universal interest, group/particular interest. Principle and its manifestations in the administrative process.en
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnická
dc.thesis.degree-programPrávní specializace
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe work examines the concept of interest. This defines and describes the differences between the public and private interests. Furthermore, the author will also focus on the analysis of individual court decisions that deal with areas of conflict of public and private interest.en
dc.subject.translatedinteresten
dc.subject.translatedpublic and private interesten
dc.subject.translatedgroupsen
dc.subject.translatedlobbingen
dc.subject.translatedlegal principleen
dc.subject.translatedadministrative processen
dc.subject.translatedadministrative lawen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Verejny zajem Bauer 2022lastN.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Bauer - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce615,12 kBAdobe PDFView/Open
Bauer - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce864,86 kBAdobe PDFView/Open
Bauer - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce252,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.