Název: Příspěvková organizace
Další názvy: Funded organization
Autoři: Novotný, Dominik
Vedoucí práce/školitel: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Oponent: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49384
Klíčová slova: příspěvkové organizace;hospodaření příspěvkových;financování příspěvkových organizací;neziskový sektor;mš úšovice
Klíčová slova v dalším jazyce: contributory organizations;management of contributory organizations;financing of contributory organizations;non - profit sector;mš úšovice
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zaměřuje na příspěvkové organizace v České republice a jejich fungování, jejich zřizovatele (organizační složky státu, obce a kraje), Dělení příspěvkových organizací a jejich vznik a legislativu příspěvkových organizací. Dále se zaměřuje na financování příspěvkových organizací a jejich hospodaření a majetek. Třetí kapitola této bakalářské práce se zaměřuje na neziskový sektor a jeho dělení. V poslední kapitole se zaměříme na konkrétní příspěvkovou organizaci MŠ Úšovice v Mariánských Lázních.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on contributory organizations in the Czech Republic and their functioning, their founders (organizational units of the state, municipalities and regions), the division of contributory organizations and their origin and legislation of contributory organizations. It also focuses on the financing of contributory organizations, their management and assets. The third chapter of this bachelor thesis focuses on the non-profit sector and its division. In the last chapter we will focus on a specific contributory organization of the Úšovice Kindergarten in Mariánské Lázně.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - prispevkove organizace - Dominik Novotny.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotny D. - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce627,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotny D. - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce283,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Novotny D. - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce614,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/49384

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.