Název: Veřejný statek
Další názvy: Public good
Autoři: Kraus, Michal
Vedoucí práce/školitel: Psutka, Jindřich
Oponent: Šíma, Alexander
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4945
Klíčová slova: veřejný statek;věc;veřejné užívání;obecné užívání
Klíčová slova v dalším jazyce: public good;thing;public property
Abstrakt: Tato práce obsahuje pojednání o institutu veřejného statku. Zabývá se jeho historií, znaky a pozitivní úpravou. Je přitom zaměřená hlavně na střet práva veřejného a soukromého.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work the term public good is discussed, its characters, history and impact on the law practice. It is a deep topic because it is partly regulated by both administrative and civil law
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_-_Verejny_statek.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Kraus.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Kraus.pdfPosudek oponenta práce671,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Kraus.pdfPrůběh obhajoby práce259,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4945

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.