Title: Využití solidárních mechanismů při přestupech sportovců
Authors: Siřínek, Ondřej
Advisor: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Referee: Brezina Peter, JUDr. et Bc. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49534
Keywords: sport;sportovní právo;solidární mechanismy;přestupy sportovců;odstupné;tréninková kompenzace;finanční náhrada;kompenzace;fotbal;hokej;basketbal;atletika;box
Keywords in different language: sport;sports law;solidarity mechanisms;athlete transfers;severance pay;training compensation;financial compensation;compensation;football;hockey;basketball;athletics;boxing
Abstract: Diplomová práce se zabývá využitím solidárních mechanismů při přestupech sportovců, zejména uvedení podmínek, za jakých nastávají a způsobu jejich výpočtu. Teoretická část je zaměřena na základní pojmy sportu a sportovního práva, ze kterých solidární mechanismy vyplývají. Dále se zabývá subjekty, které mohou solidární mechanismy čerpat. Praktická část je věnována využití solidárních mechanismů, způsobu výpočtu, včetně nejznámější judikatury s tím související.
Abstract in different language: The thesis deals with the use of solidarity mechanisms in athletes transfers, in particular the conditions under which they occur and the method of their calculation. The theoretical part focuses on the basic concepts of sport and sports law from which solidarity mechanisms arise. It also deals with the subjects that can benefit from solidarity mechanisms. The practical part is devoted to the use of solidarity mechanisms, the method of calculation, including the most well-known related case law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Sirinek.pdfPlný text práce977,72 kBAdobe PDFView/Open
Sirinek ved..pdfPosudek vedoucího práce988,68 kBAdobe PDFView/Open
Sir.op..pdfPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
O.S. prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce670,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49534

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.