Název: Práva a povinnosti akcionáře
Další názvy: The Rights and Obligations of Shareholders
Autoři: Jareš, Adam
Vedoucí práce/školitel: Holejšovský, Josef
Oponent: Ficner, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4969
Klíčová slova: akciová společnost;práva akcionáře;povinnosti akcionáře;zákon o obchodních korporacích;majetková práva;majetkové povinnosti;nemajetková práva;nemajetkové povinnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: joint stock company;public limited company;shareholder rights;shareholder obligations;commercial corporations act;property rights;property obligations;non-property rights;non-property duties
Abstrakt: Práce se zabývá dělení akcionářských práv a povinností na ty, které jsou majetkové povahy a ty, které jsou nemajetkové povahy. Přináší také historicko-právní pohled na akciové společností, výklad některých základních institutů, zhodnocení platné právní úpravy, její porovnání s korporačním právem ve Velké Británii a v neposlední řadě se věnuje novému zákonu o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích). Cílem práce je nalézt dělící kritérium mezi právy a povinnostmi majetkové a nemajtekové povahy, jejich rozdělení do těchto dvou kategorií a charakteristika některých z nich.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis considers modern dividing of shareholder rights and obligations into two categories - property and non-property rights and obligations. It also provides analysis of the historical development of joint-stock companies, describes joint-stock company itself and explains basic legal institutes, which can not be separated from the rights and obligation of shareholders. Further, this thesis evaluates valid regulations of Czech Commercial Code, British corporate law and new Commercial Corporations Act, which entries into force on 1st January 2014. Aim of this thesis is to find the definition criterion of property and non-property rights and obligation and to divide them into those two categories and closer characteristic of some of them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Adam_Jares_komplet.pdfPlný text práce485,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jares-1.pdfPosudek vedoucího práce755,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jares-2.pdfPosudek oponenta práce212,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jares Adam.pdfPrůběh obhajoby práce280,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4969

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.