Title: „Věčné bratrství“ mezi Prešovem a Plzní? Autenticita, poznaná nutnost nebo prostě jen povinnost?
Other Titles: „Eternal Brotherhood“ Between Prešov and Pilsen? Authenticity, Recognized Necessity or Simply an Obligation?
Authors: Řeháček, Karel
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2022, roč. 12, č. 1, s. 26-38.
Issue Date: 2022
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2022/09/Memo_2022_1_www.pdf
http://hdl.handle.net/11025/49690
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: Plzeň;Prešov;spolupráce;1948–1989;totalita
Keywords in different language: Plzeň;Prešov;cooperation;1948–1989;totality
Abstract: Příspěvek se věnuje spolupráci dvou krajských měst někdejšího Československa, západočeské Plzně a východoslovenského Prešova. Byla navázána krátce po únorovém převratu v roce 1948 a vydržela do konce totalitního režimu v roce 1989. Jaký měla tato spolupráce význam a charakter? Mohla skutečně přinést něco pozitivního, nebo se jednalo pouze o povinnost „dobrovolně“ vynucenou totalitní mocí? Jak o ní hovoří historické prameny a jak na ni vzpomínají pamětníci?
Abstract in different language: The article is devoted to the cooperation of two regional cities of former Czechoslovakia, Pilsen in West Bohemia and Prešov in East Slovakia. It was established shortly after the February coup in 1948 and lasted until the end of the totalitarian regime in 1989. What was the meaning and character of this cooperation? Could it really bring something positive, or was it only an obligation “voluntarily” imposed by a totalitarian regime? How do historical sources write about it, and how do witnesses remember it?
Rights: © viaCentrum
Appears in Collections:Články / Articles (KHI)
Roč.12, č. 1 (2022)
Roč.12, č. 1 (2022)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memo_2022_1_www-27-39.pdfPlný text306,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49690

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.