Název: Práva a povinnosti společníka s.r.o.
Další názvy: Rights and duties of a Partner to the limited liability company
Autoři: Valenta, Josef
Vedoucí práce/školitel: Ptáček, Petr
Oponent: Sigmundová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4972
Klíčová slova: práva;povinnosti;společník;obchodní zákoník;společnost s ručením omezeným;obchodní podíl
Klíčová slova v dalším jazyce: rights;duties;partner;shareholder;commercial code;limited liability company;limited partnership;commercial share;commercial interest
Abstrakt: Tato práce se předně zabývá obchodním podílem, který je často označován za právní institut, k němuž se váží veškerá práva a povinnosti společníka ve společnosti s ručením omezeným, jež vyplývají z jeho účasti ve společnosti. Dále tato práce popisuje nejdůležitější práva a povinnosti, která vyplývají z právních vztahů upravených korporátním právem. Závěrečná část práce obsahuje stručné srovnání tohoto právního institutu s jeho právní úpravou ve Spolkové republice Německo.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals first with the commercial share often described as that very legal institute to which the entire rights and duties of a partner to the limited liability company resulting from his participation within the company are attached. Second this work describes the most important rights and duties which are conferred within the legal relations governed by the corporate law. The final part of the work contains a brief comparison of this legal institute with the regulation of that one within the Federal Republic of Germany.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Prava a povinnosti spolecnika s.r.o.-Josef Valneta.pdfPlný text práce615,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valenta-1.pdfPosudek vedoucího práce816,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valenta-2.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valenta Josef.pdfPrůběh obhajoby práce327,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4972

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.