Název: Právní úprava dědění ze závěti v Keni
Další názvy: Inheritance law of wills in Kenya
Autoři: Karhanová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Psutka, Jindřich
Oponent: Skoblová, Jitka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4973
Klíčová slova: Keňa;dědění ze závěti;testament;zůstavitel;poslední vůle;dědic;dědictví;správce dědictví;pozůstalost
Klíčová slova v dalším jazyce: Kenya;testamentary succession;testament;testator;last will;descendant;inheritance;administrator of estate;decedent´s estate
Abstrakt: Diplomová práce seznamuje čtenáře s právní úpravou dědění ze závěti v Keni a krátce srovnává keňskou úpravu testamentární posloupnosti s právní úpravou v České republice. Úvodem pojednává o historickém vývoji dědického práva v Keni a poté se věnuje samotné problematice poslední vůle, její tvorbou, otázkou platnosti, jak lze poslední vůli změnit, zrušit či obnovit a v poslední řadě jejím výkladem.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to dedicate readers to the issue of law of succession in Keya, respectively to the Kenyan adjustments to the testamentary succession, and allow the readers to compare the application of a testamentary succession in Kenya and in the Czech Republic. In the introduction, the thesis discloses historical development of the inheritance law in Kenya followed by legal issues of the will, its creation, validity, and how to alter, revoke and revive the testament and lastly its construction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Karhanova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Karhanova.pdfPosudek vedoucího práce879,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Karhanova.pdfPosudek oponenta práce596,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Karhanova.pdfPrůběh obhajoby práce273,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4973

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.