Název: Překážky výkonu práce
Další názvy: Obstacles to work
Autoři: Helebrantová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Kostadinovová, Ilona
Oponent: Janák, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4976
Klíčová slova: překážky výkonu práce;zákoník práce;závislá práce;pracovněprávní vztah
Klíčová slova v dalším jazyce: obstacles to work;labour code;employment relationship;dependent work
Abstrakt: Ve své diplomové práci se zabývám problematikou překážek výkonu práce. Nejprve se snažím obecně vymezit pojem překážek výkonu práce. V následující části práce se pak zabývám jejich dělením a právní úpravou. Poté se již věnuji jednotlivým překážkám výkonu práce a následně jejich vlivu na různé instituty pracovního práva. Poslední kapitola je věnována komparaci právní úpravy České republiky a právní úpravy Slovenské republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: I deal with the issue of obstacles to work in my thesis . I try to generally define the term of ?obstacles to work? at the beginning. The next part of work is concerned with the division and legislation of ?obstacles to work?. Afterwards, I deal with individual ?obstacles to work? and their influence on the various institutes of labor law. The last chapter is devoted to comparing the legislation of the Czech Republic and Slovak Republic legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Lucie Helebrantova.pdfPlný text práce791,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Helebrantova-1.docPosudek vedoucího práce427,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Helebrantova-2.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Helebrantova Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce319,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4976

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.