Název: Layout nemocnice v kontextu zajištění spokojenosti pacientů a připravenosti na hromadné postižení osob: případová studie
Autoři: Lochmannová, Alena
Citace zdrojového dokumentu: Průmyslové inženýrství 2022: Mezinárodní studentská vědecká konference: 6.-7.říjen 2022, Plzeň, s. 106-118.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/49761
Klíčová slova: logistika;nemocnice;pacient;péče
Klíčová slova v dalším jazyce: logistics;hospital;patient;care
Abstrakt: Pomocné služby, jako jsou ty, které poskytuje logistika, se zdají být jednoduché a přímočaré, ale nemocnice jejich úlohu často přehlížejí. Činnosti související s logistikou významně ovlivňují kvalitu zdravotní péče i náklady nemocnic. Nemocniční logistika přispívá k poskytování péče pacientům tím, že zajišťuje, aby všechny potřebné služby a zdroje (tj. personál, zařízení a vybavení) byly dodány ve správný čas. V současném kontextu omezování nákladů, kdy nemocnice musí pečlivě hospodařit s veřejnými prostředky, je zlepšení řízení těchto omezených zdrojů stále naléhavější [1]. Příspěvek představuje uplatnění základních logistických principů v rovině layoutů nemocnice v reflexi přípravy na události hromadného postižení osob a s ohledem na management příjmu pacientů v reflexi klasifikace onemocnění a disabilit v rovině příslušných klinik za účelem zajištění spokojenosti pacientů. Svým obsahem zároveň přibližuje dílčí aspekty nemocniční logistiky jakožto specifické součásti logistiky nemocničních zařízení.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Vyskytuje se v kolekcích:Průmyslové inženýrství 2022

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
komplet_20.10.2022-113-125.pdfPlný text1,81 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
komplet_20.10.2022-uvod.pdfPlný text539,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/49761

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.