Title: Layout nemocnice v kontextu zajištění spokojenosti pacientů a připravenosti na hromadné postižení osob: případová studie
Authors: Lochmannová, Alena
Citation: Průmyslové inženýrství 2022: Mezinárodní studentská vědecká konference: 6.-7.říjen 2022, Plzeň, s. 106-118.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/49761
Keywords: logistika;nemocnice;pacient;péče
Keywords in different language: logistics;hospital;patient;care
Abstract: Pomocné služby, jako jsou ty, které poskytuje logistika, se zdají být jednoduché a přímočaré, ale nemocnice jejich úlohu často přehlížejí. Činnosti související s logistikou významně ovlivňují kvalitu zdravotní péče i náklady nemocnic. Nemocniční logistika přispívá k poskytování péče pacientům tím, že zajišťuje, aby všechny potřebné služby a zdroje (tj. personál, zařízení a vybavení) byly dodány ve správný čas. V současném kontextu omezování nákladů, kdy nemocnice musí pečlivě hospodařit s veřejnými prostředky, je zlepšení řízení těchto omezených zdrojů stále naléhavější [1]. Příspěvek představuje uplatnění základních logistických principů v rovině layoutů nemocnice v reflexi přípravy na události hromadného postižení osob a s ohledem na management příjmu pacientů v reflexi klasifikace onemocnění a disabilit v rovině příslušných klinik za účelem zajištění spokojenosti pacientů. Svým obsahem zároveň přibližuje dílčí aspekty nemocniční logistiky jakožto specifické součásti logistiky nemocničních zařízení.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, autoři
Appears in Collections:Průmyslové inženýrství 2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
komplet_20.10.2022-113-125.pdfPlný text1,81 MBAdobe PDFView/Open
komplet_20.10.2022-uvod.pdfPlný text539,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.