Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLašová, Václava
dc.contributor.authorBernardin, Petr
dc.contributor.authorŠvagr, Marcel
dc.contributor.authorKubíček, Jiří
dc.date.accessioned2022-10-24T10:00:09Z-
dc.date.available2022-10-24T10:00:09Z-
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationLAŠOVÁ, V. BERNARDIN, P. ŠVAGR, M. KUBÍČEK, J. ALTERNATIVE SOLUTION OF A MILLING HEAD HOUSING USING THE COMPUTER AIDED SYSTEMS. MM Science Journal, 2021, roč. 2021, č. March 2021, s. 4304-4309. ISSN: 1803-1269cs
dc.identifier.issn1803-1269
dc.identifier.uri2-s2.0-85134250402
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49762
dc.description.abstractCílem této práce byl návrh alternativního řešení skříně frézovací hlavy s pomocí topologické optimalizace. Mechanické vlastnosti nového alternativního řešení skříně (konkrétně tuhost) vycházejí ze stávající frézovací hlavy IFVW10x vyráběné firmou ŠMT a.s. Tuhost stávající frézovací hlavy byla stanovena pomocí výpočtového softwaru KISSsys, stejně jako tuhost frézovací hlavy s alternativním řešením pouzdra. K získání částečné tuhosti skříně a ke stanovení jejího vlivu na tuhost celé sestavy byl použit speciální nástroj „Guayan reduction“ (software Siemens NX).cs
dc.description.abstractThe aim of this work was design of alternative solution of milling head housing with help of topology optimization. Mechanical properties of new alternative housing solution (specifically astiffness) are based on the existing milling head IFVW10x manufactured by the ŠMT a.s. company. The stiffness of existing milling head was determined using KISSsys calculation software,as well as the stiffness of the milling head with the alternative housing solution. The special „Guayan reduction” tool (Siemens NX software) was used to obtain the partial stiffness of the housing and to determine its influence on the stiffness of the whole assembly.en
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherMM publishingen
dc.relation.ispartofseriesMM Science Journalen
dc.rights© MM Science Journalen
dc.subjectMKP, tuhostní analýza, ložiska, skříň, vřeteno, Guayanova redukce, Statická kondenzace, topologická optimalizacecs
dc.titleALTERNATIVE SOLUTION OF A MILLING HEAD HOUSING USING THE COMPUTER AIDED SYSTEMSen
dc.title.alternativeAlternativní řešení skříně frézovacího zařízení s využitím CAxcs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this work was design of alternative solution of milling head housing with help of topology optimization. Mechanical properties of new alternative housing solution (specifically astiffness) are based on the existing milling head IFVW10x manufactured by the ŠMT a.s. company. The stiffness of existing milling head was determined using KISSsys calculation software,as well as the stiffness of the milling head with the alternative housing solution. The special „Guayan reduction” tool (Siemens NX software) was used to obtain the partial stiffness of the housing and to determine its influence on the stiffness of the whole assembly.en
dc.subject.translatedFinite element model, stiffness analysis, bearing, housing,spindle, Guayan reduction, Static condensation, topology optimizationen
dc.identifier.doi10.17973/MMSJ.2021_03_2021001
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.document-number634572700011
dc.identifier.obd43935940
dc.project.IDEF16_026/0008404/Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenstvícs
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD