Název: INCREASING THE ROBUSTNESS OF AN INVERSE STAMPING ALGORITHM
Další názvy: Zvýšení robustnosti algoritmu pro inverzní stamping
Autoři: Kašpar, Jaromír
Bernardin, Petr
Lašová, Václava
Citace zdrojového dokumentu: KAŠPAR, J. BERNARDIN, P. LAŠOVÁ, V. INCREASING THE ROBUSTNESS OF AN INVERSE STAMPING ALGORITHM. MM Science Journal, 2022, roč. 2022, č. June 2022, s. 5684-5688. ISSN: 1803-1269
Datum vydání: 2022
Nakladatel: MM publishing
Typ dokumentu: článek
article
URI: 2-s2.0-85132444567
http://hdl.handle.net/11025/49763
ISSN: 1803-1269
Klíčová slova: Inverzní stamping, plechové díly, robustnost, metoda konečných prvků
Klíčová slova v dalším jazyce: Inverse stamping, sheet metal, robustness, FEM
Abstrakt: Inverzní stamping je užitečný nástroj ve strojírenství. Lze jej použít k nalezení výchozího tvaru polotovaru lisovaných dílů. Je také užitečný pro rychlou a snadnou analýzu procesu tváření a jeho dopadu na návrh součásti. Algoritmy pro inverzní stamping jsou běžně dostupné, ale v některých situacích se tyto algoritmy mohou zhroutit nebo mohou poskytnout matoucí výsledky. Tento článek popisuje vylepšení nově navrženého algoritmu inverzního ražení, která vedou ke zvýšení jeho robustnosti.
Inverse stamping is a useful tool in engineering. It can be used to find the initial blank shape of stamped parts. It is also useful for quick and easy analysis of a forming process and its impact on the design of a component. Algorithms for inverse stamping are commonly available, but in some situations these algorithms can collapse or may provide confusing results. This article describes improvements to a newly designed inverse stamping algorithm which lead to an increase in its robustness.
Abstrakt v dalším jazyce: Inverse stamping is a useful tool in engineering. It can be used to find the initial blank shape of stamped parts. It is also useful for quick and easy analysis of a forming process and its impact on the design of a component. Algorithms for inverse stamping are commonly available, but in some situations these algorithms can collapse or may provide confusing results. This article describes improvements to a newly designed inverse stamping algorithm which lead to an increase in its robustness.
Práva: © MM Science Journal
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KKS)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
mmscience_2022-06_increasing-the-robustness-of-an-inverse-stamping-algorithm.pdf1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/49763

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD