Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKolaříková, Dana
dc.contributor.authorNovák, Jan
dc.contributor.refereeHromada, Miroslav
dc.date.accepted2012-05-21
dc.date.accessioned2013-06-19T06:44:43Z-
dc.date.available2011-03-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:44:43Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-05
dc.identifier48382
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4980
dc.description.abstractTato práce si kladla za cíl popsat a zařadit jednotlivé prvky pracovněprávních vztahů se zaměřením na instituci konta pracovní doby. Trh práce je v současné době zasažen jednak hospodářskou krizí, která ovlivňuje přímo úměrně množství práce vzhledem k množství zaměstnanců, jednak třeba i vyšším zájmem o částečné či pružné úvazky např. matek na mateřské dovolené či těch, které vychovávají malé dítě. Institut konta pracovní doby je jedním z prvních institucí, které nabízí řešení těchto problémů, které mají dopad na širokou veřejnost.cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpracovní právocs
dc.subjectpracovní dobacs
dc.subjectkonto pracovní dobycs
dc.subjectdélka pracovní dobycs
dc.subjectrozvržení pracovní dobycs
dc.subjectpracovní pohotovostcs
dc.subjectpráce přesčascs
dc.subjectnoční prácecs
dc.subjectpřekážky v prácics
dc.subjectpracovní pohotovostcs
dc.subjectnáhradní volnocs
dc.titlePrávní úprava institutu konta pracovní dobycs
dc.title.alternativeLegislation Institute working time accountsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra soukromého práva a civilního procesucs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with description and enlistment of single elements forming the labour- management relations focusing the institution called ?working hours account?. The contemporary labour market is affected by the economic crisis which has a direct influence on an amount of work in regard of the amount of the workers, partly maybe by a higher interest in part time or flexible load e.g. edgewise mothers on a maternity leave or those who are raising a little child. The institution of the working hours account is one of the institutions which offer a solution of this problem affecting the general public.en
dc.subject.translatedlabour lawen
dc.subject.translatedworking hours accounten
dc.subject.translatedrest timeen
dc.subject.translatedovertime worken
dc.subject.translatedlength of working hoursen
dc.subject.translateddivision of working hoursen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Novak.pdfPlný text práce438,17 kBAdobe PDFView/Open
Novak-1.pdfPosudek vedoucího práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Novak-2.pdfPosudek oponenta práce792,93 kBAdobe PDFView/Open
Novak Jan.pdfPrůběh obhajoby práce293,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.