Title: Sociální identita foodies na internetových sociálních sítích
Authors: Hofmanová, Martina
Advisor: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49899
Keywords: foodies;instagram;jídlo;identita;komunikace;obsahová analýza;fotografie
Keywords in different language: foodies;instagram;food;identity;communication;content analysis;photography
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na české foodies na internetové sociální síti Instagram a jejich sebe prezentaci. Práce analyzuje fotografie vybraných uživatelů a zjišťuje, kdo jsou to foodies, jak se prezentují, jak komunikují prostřednictvím fotografií jídla a co tím vyjadřují.
Abstract in different language: This bachelor's thesis focuses on Czech foodies on the Internet social network Instagram and their self-presentation. The work analyzes the photos of selected users and finds out who foodies are, how they present themselves, how they communicate through photos of food and what they express.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hofmanova.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
Hofmanova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Hofmanova- posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Hofmanova.pdfPrůběh obhajoby práce303,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49899

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.