Název: Zájezd
Další názvy: The tour
Autoři: Novák, Matěj
Vedoucí práce/školitel: Spurný, Radek
Oponent: Raban, Přemysl
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4991
Klíčová slova: zájezd;cestovní smlouva;služby cestovního ruchu
Klíčová slova v dalším jazyce: tour;travel pagkage;travel contract;tourist services
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je vymezení právního pojmu ?zájezd? . Ne vše co je v praxi nazýváno zájezdem splňuje podmínky právního termínu. Přesné vymezení je potřeba pro ochranu spotřebitele. Snažil jsem se proto analyzovat jednotlivé složky a podmínky zájezdu. A to za pomoci jak monografické literatury, důvodových zpráv k jednotlivým právním pramenům tak judikatury, zejména té Evropského soudního dvora.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this diploma thesis is to define concept of law ?Tour?. Not everything called as a tour meets conditions of habeas corpus. The exact definition is needed to protect consumers. Therefore was my goal to analyse components and conditions of the tour using monographic literature, explanatory reports on authorities and judicatures, especially judicatures of European Court of Justice.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zajezd_Matej_Novak.pdfPlný text práce281,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Novak.pdfPosudek vedoucího práce659,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Novak.pdfPosudek oponenta práce1,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Novak.pdfPrůběh obhajoby práce260,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4991

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.