Název: Nalezení vhodné aplikační oblasti pro modul EEG-SMT firmy Olimex
Další názvy: Finding a suitable application area for the Olimex EEG-SMT module
Autoři: Rubáš, Jan
Vedoucí práce/školitel: Mautner Pavel, Ing. Ph.D.
Oponent: Mouček Roman, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49932
Klíčová slova: eeg;eeg-smt;olimex;bci;software;hardware;nucleo;mne-python;ssvep;klasifikace;brainbay
Klíčová slova v dalším jazyce: eeg;eeg-smt;olimex;bci;software;hardware;nucleo;mne-python;ssvep;classification;brainbay
Abstrakt: Hlavním tématem této práce je prozkoumat cenově dostupné zařízení EEG SMT od firmy Olimex a najít vhodnou oblast využití. Po zvážení všech možných oblastí se práce dále orientuje na využití zařízení pro rozpoznávání SSVEP podnětů. Pro generování těchto podnětů bylo rozhodnuto použít desku Nucleo H743ZI2, která zajistila přesné blikání LED diod, které bli kaly stanovenou frekvencí. Pro klasifikaci signálu byl nejprve využit design vytvořený pomocí aplikace BrainBay, jež zvládla také číst a zapisovat zís kaný signál ze zařízení. Nakonec byl pro podrobnější analýzu využit program napsaný v Pythonu, jež dokázal analyzovat a klasifikovat naměřená data. Vý sledky ukázaly, že signál není příliš dokonalý, neboť přesnost klasifikátoru je příliš nízká.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this thesis is explore affordable device EEG-SMT from Olimex and find suitable area of use. After considering all possible areas, the work further focuses on the use of recognition devices SSVEP stimuli. For generating visual stimuly it was used Nucleo H743ZI2 board, which ensured accurate flashing of LEDs that flashed at a specified frequency. Firstly, the BrainBay application design was to use for signal classification. These application was used to read and write a EEG signal to a file from the device. Finally, the python program was written for more detailed analyze and classify the measured data. The results showed that the signal is not very perfect, because the accuracy of the classifier is too low.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A21B0261P.pdfPlný text práce11,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A21B0261P_hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce160,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A21B0261P_posudek.pdfPosudek oponenta práce429,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A21B0261P_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce30,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/49932

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.