Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPankowská Anna, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorŽižková, Andrea
dc.contributor.refereeFriedl Lukáš, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2022-9-6
dc.date.accessioned2022-11-10T14:44:01Z-
dc.date.available2022-6-1
dc.date.available2022-11-10T14:44:01Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-7-31
dc.identifier91774
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49953-
dc.description.abstractFenomén pohřbů v sídlištních jamách nebyl dosud uspokojivě vysvětlen, nicméně je zajímavý tím, že takto uložené ostatky vykazují vyšší míru povrchové zachovalosti a celkové kompletnosti. V této práci analyzuji histologickou zachovalost ostatků ze sídlištních jam (doba bronzová) a její vztah vůči zachovalosti povrchové v porovnání s ostatky z hrobů (mladší eneolit). Na základě získaných dat se pak pokouším interpretovat jejich možnou tafonomickou historii a pohřební ritus, kterému byly podrobeny.cs
dc.format92 s. (89 237 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecthistologiecs
dc.subjecthistotafonomiecs
dc.subjectbioeroze kostícs
dc.subjectpohřební rituscs
dc.subjectsídlištní jámycs
dc.subjectdomy mrtvýchcs
dc.subjectdoba bronzovács
dc.subjectmladší eneolitcs
dc.subjectkultura se šňůrovou keramikoucs
dc.subjectwekacs
dc.subjectbsemcs
dc.titlePostmortalní mikrostrukturální změny na kosti: nástroj pro rekonstrukci pohřebního ritu v době bronzovécs
dc.title.alternativePostmortem bone microstructural changes: a tool for the burial rite reconstruction in the Bronze Ageen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programAntropologie
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe phenomenon of burials in settlement pits has not yet been satisfactorily explained. However, it is interesting that the remains burried in this way show a higher degree of surface preservation and overall completness. In the thesis, I ananlyze the histological preservation of remains from settlement pits (Bronze Age) and its relationship to surface preservation in comparison to graves (Late Eneolithic). Based on the obtained data, I try to interpret their possible taphonomic history and the burial rite to which they were subjected.en
dc.subject.translatedhistologyen
dc.subject.translatedhistotaphonomyen
dc.subject.translatedbioerosion of boneen
dc.subject.translatedburial riteen
dc.subject.translatedsettlement pitsen
dc.subject.translatedmortuary housesen
dc.subject.translatedbronze ageen
dc.subject.translatedlate eneolithicen
dc.subject.translatedcorded ware cultureen
dc.subject.translatedwekaen
dc.subject.translatedbsemen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_AZ_2022 - Postmortalni zmeny.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFView/Open
Zizkova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce765,95 kBAdobe PDFView/Open
Zizkova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce897,22 kBAdobe PDFView/Open
Zizkova.pdfPrůběh obhajoby práce298,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49953

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.