Title: Využití technologií k podpoře řečových dovedností
Other Titles: Using technology to improve student's speaking skills
Authors: Baloun, Tomáš
Advisor: Klečková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Reynaert Barbora, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49979
Keywords: moderní technologie;digitální prostředky;aplikace;mluvení;podpora
Keywords in different language: modern technology;digital tools;applications;speaking;scaffolding
Abstract: Práce se zabývá otázkou podpory řečových dovedností pomocí moderních technologii. Pozornost je věnována především metodám výuky, které zahrnují využití aplikací a online platforem. Cílem práce bylo zjistit, které digitální prostředky jsou vhodné pro zlepšení řečových dovednosti a které jsou přímo použitelné ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základních škol. Výzkum byl proveden prostřednictvím pozorování, dotazníků a diskusí s žáky v jazykové škole.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of supporting speech skills using modern technology. Close attention is dedicated mainly to teaching methods that include the use of applications and online platforms. The aim of the work was to determine which digital means are suitable for improving speech skills and which are directly applicable in the teaching of English to lower-secondary school learners. The research was conducted through observations, questionnaires and discussions with students in the language school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ Baloun.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Scan_pos_ved_Klec_Baloun.pdfPosudek vedoucího práce27,96 kBAdobe PDFView/Open
Scan_pos_opon_Reyn_Baloun.pdfPosudek oponenta práce60,22 kBAdobe PDFView/Open
Scan_prubeh_Baloun.pdfPrůběh obhajoby práce354,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49979

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.