Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVejvara, Luděk
dc.contributor.authorHuml, Michal
dc.contributor.refereeHapl, Ladislav
dc.date.accepted2012-08-29
dc.date.accessioned2013-06-19T07:02:44Z
dc.date.available2011-11-02cs
dc.date.available2013-06-19T07:02:44Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-31
dc.identifier48591
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5006
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na návrh a zpracování zjednodušené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení vícepodlažní budovy ze systému Betonové stavby Klatovy. Budova bude svým účelem sloužit jako administrativní. Objekt má tři nadzemní podlaží, ve kterých budou umístěny kanceláře, sociální a zdravotní zázemí pro zaměstnance. Část objektu má podzemní podlaží, ve kterém se nachází garáže pro zaměstnance a technická místnost. Při návrhu budovy bylo dbáno na splnění doporučených tepelně technický požadavků na budovy dle ČSN EN. Součástí projektu je statické posouzení zdiva, vybraných konstrukcí a maximální výšky budovy. Toto posouzení bylo provedeno ručním výpočtem dle platných norem ČSN EN a za pomoci výpočtového programu FIN 2D. Přiložená výkresová dokumentace byla zpracována v programu Revit Architecture. Návrh objektu, jeho dispozice, konstrukce a materiály jsou v souladu s platnými normami ČSN EN.cs
dc.format124 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprojektová dokumentacecs
dc.subjectprojekt pro stavební povolenícs
dc.subjecttvárnice BS Klatovycs
dc.subjectadministrativní budovacs
dc.subjectvyzdívaná technologiecs
dc.subjectstatický výpočetcs
dc.titleNávrh objektu a zpracování projektové dokumentace. Výškový objekt v technologii Betonových staveb Klatovycs
dc.title.alternativeObject Design and preparation of project documentation. A multi-storey building - office building in concrete construction technology BS Klatovyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra mechanikycs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor´s dissertation is dealing with a concept and elaboration of a simplified project documentation for building permit of a multi-storey building from system of Concrete buildings Klatovy. The usage of the building is going to be administrative. The building has three above-ground floors. In these sections are located offices and social and health background for employees. Under a part of the building is a basement, where you can find parking places for employees and a technical room. During designing the building recommended thermic and technical requirements in compliance with ČSN EN were taken in consideration. A part of the project is also a static recognition of masonry, selected constructions and maximal height of the building. This recognition was carried out using manual calculation conformably to valid regulations of ČSN EN and with help of computational program FIN 2D. Enclosed graphical documentation was made in program Revit Architecture. Design of the object, its dispositon, construction and materials are in compliance with valid regulations of ČSN EN.en
dc.subject.translatedproject documentationen
dc.subject.translatedproject for building permiten
dc.subject.translatedBS Klatovy blocksen
dc.subject.translatedadministration buildingen
dc.subject.translatedmasonry technologyen
dc.subject.translatedstructural analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA_PRACE_HUML_MICHAL.pdfPlný text práce3,26 MBAdobe PDFView/Open
Huml_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce555,92 kBAdobe PDFView/Open
Huml_oponent.pdfPosudek oponenta práce503,47 kBAdobe PDFView/Open
Huml_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce151,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.