Název: Návrh lávky pro chodce
Další názvy: The footbridge design
Autoři: Lesová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Zajíček, Martin
Oponent: Adámek, Vítězslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5007
Klíčová slova: lávka pro chodce;hlavní nosné prvky;evropské normy;metoda dílčích součinitelů;metoda konečných prvků
Klíčová slova v dalším jazyce: footbridge;main bearing parts;european standards;partial factor method;finite element method
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá návrhem lávky pro pěší. V práci je zmíněna historie mostních konstrukcí a jejich základní rozdělení dodnes používané. Součástí práce jsou také designové návrhy lávky s rozborem jejich konstrukčních výhod a nevýhod. Cílem pak bylo navrhnout hlavní nosné prvky lávky s ohledem na Evropské normy používané při návrhu stavebních konstrukcí. Při výpočtech byla využívána metoda dílčích součinitelů. Předběžné návrhy konstrukčních prvků byly provedeny pomocí systému Matlab. Následný zpřesňující výpočet byl proveden metodou konečných prvků v systému MSC.Marc.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is about footbridge design. The background includes the history of bridge construction and the basic bridge categories which are still used today. The thesis also includes design drawings with an analysis of their advantages and disadvantages. The aim of this thesis is to devise the main bearing parts of a footbridge with regard to the European Standards which are used for the structural design. Calculations and verification were executed using the partial factor method. Preliminary analysis of the structural elements was carried out in Matlab. Refined calculation was done using the finite element method in the MSC.Marc system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lesova_Hana_Navrh_lavky_pro_chodce.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lesova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce735,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lesova_oponent.pdfPosudek oponenta práce781,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lesova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce171,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5007

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.