Název: Napěťová analýza cévní stěny rekonstruovaného modelu aneurysmatu bříšní aorty
Další názvy: Wall stress analysis of reconstructed model of abdominal aortic aneurysm
Autoři: Široká, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Vimmr, Jan
Oponent: Lukeš, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5009
Klíčová slova: aneurysma;cévní stěna;ruptura;deformačně-napěťová analýza;proudění;ANSYS;FLUENT
Klíčová slova v dalším jazyce: aneurysm;aortic wall;rupture;stress-strain analysis;blood flow;ANSYS;FLUENT
Abstrakt: Hlavním cílem práce bylo provedení deformačně-napěťové analýzy reálného modelu aneurysmatu břišní aorty, rekonstruovaného z CT snímků. Na vytvořený model byly aplikovány dvě varianty zatěžování, a to jednak rovnoměrné zatížení konstantním systolickým tlakem a poté zatížení tlakovými poli získanými numerickou simulací stacionárního a pulzačního proudění krve. Výsledky obou variant byly porovnány a pro nejrizikovější případ bylo zhodnoceno riziko ruptury aneurysmatu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of the stady was stress-strain analysis of abdominal aortic aneurysm wall, reconstructed from CT scans. There were two methods of loadings applied on the aneurysm model. One was a uniform load constant systolic blood pressure, the other was to load a pressure field obtained by numerical simulation of steady and pulsatile blood flow. The results were compared and estimation of aneurysm rupture risk was performed in the most dangerous case.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Siroka.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Siroka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce708,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Siroka_oponent.pdfPosudek oponenta práce560,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Siroka_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce173,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5009

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.