Název: Problematika začínajícího učitele mateřské školy pohledem absolventů FPE ZČU
Další názvy: The problematics of a beginning kindergarten teacher from the perspective of FPE ZČU graduates
Autoři: Mašková, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Oponent: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50121
Klíčová slova: začínající učitel;uvádějící učitel;mateřská škola;kompetence učitele;problémy začínajících učitelů
Klíčová slova v dalším jazyce: beginning teacher;introducing teacher;kindergarten;teacher competence;problems of beginning teachers
Abstrakt: Bakalářská práce mapuje problémy začínajících učitelů mateřských škol, se zaměřením na absolventy FPE ZČU. V teoretické části jsou definovány pojmy "začínající učitel", "kompetence učitele", a představeny nejčastější problémy začínajících učitelů dle literatury. Prostor je dále věnován několika příbuzným studiím. Praktická část práce se zaměřuje na nejčastější problémy začínajících učitelů a hodnocení jejich připravenosti ze studií.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor's thesis maps the problems of beginning kindergarten teachers, focusing on FPE ZČU graduates. The theoretical part defines the terms "beginning teacher", "teacher competence", and introduces the most common problems of beginning teachers according to the literature. The space is further dedicated to several related studies. The practical part of the work focuses on the most common problems of beginning teachers and evaluation of their readiness from studies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Maskova_Dominika.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova OP.pdfPosudek oponenta práce51,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova VP.pdfPosudek vedoucího práce51,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maskova O.pdfPrůběh obhajoby práce935,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/50121

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.