Title: Problematika začínajícího učitele mateřské školy pohledem absolventů FPE ZČU
Other Titles: The problematics of a beginning kindergarten teacher from the perspective of FPE ZČU graduates
Authors: Mašková, Dominika
Advisor: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Referee: Soukupová Pavla, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50121
Keywords: začínající učitel;uvádějící učitel;mateřská škola;kompetence učitele;problémy začínajících učitelů
Keywords in different language: beginning teacher;introducing teacher;kindergarten;teacher competence;problems of beginning teachers
Abstract: Bakalářská práce mapuje problémy začínajících učitelů mateřských škol, se zaměřením na absolventy FPE ZČU. V teoretické části jsou definovány pojmy "začínající učitel", "kompetence učitele", a představeny nejčastější problémy začínajících učitelů dle literatury. Prostor je dále věnován několika příbuzným studiím. Praktická část práce se zaměřuje na nejčastější problémy začínajících učitelů a hodnocení jejich připravenosti ze studií.
Abstract in different language: The bachelor's thesis maps the problems of beginning kindergarten teachers, focusing on FPE ZČU graduates. The theoretical part defines the terms "beginning teacher", "teacher competence", and introduces the most common problems of beginning teachers according to the literature. The space is further dedicated to several related studies. The practical part of the work focuses on the most common problems of beginning teachers and evaluation of their readiness from studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Maskova_Dominika.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Maskova OP.pdfPosudek oponenta práce51,77 kBAdobe PDFView/Open
Maskova VP.pdfPosudek vedoucího práce51,91 kBAdobe PDFView/Open
Maskova O.pdfPrůběh obhajoby práce935,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.