Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPodpera Milan, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorNeužilová, Petra
dc.contributor.refereeGažáková Eva, MgA. Ph.D.
dc.date.accepted2022-9-8
dc.date.accessioned2022-11-10T14:45:29Z-
dc.date.available2021-6-11
dc.date.available2022-11-10T14:45:29Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-6-30
dc.identifier88319
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50122-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá komunikací s rodiči v nepříjemných situacích. První část práce popisuje komunikaci s rodičem, která se odlišuje na základě řešené problémové situace, konkrétních typů rodiny a jejich výchovných stylů. Popisuje přípravu, průběh a závěr setkání s rodiči. Praktická část zkoumá zkušenosti pedagogů týkající se rozhovorů s rodiči při nepříjemných situacích. Dále popisuje čtyři konkrétní situace pedagogů MŠ.cs
dc.format103 s., 21 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectrozhovorcs
dc.subjectproblémové situacecs
dc.subjectpedagogcs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectrodičecs
dc.subjectvýchovné stylycs
dc.subjectmateřská školacs
dc.titleKomunikace mezi pedagogem MŠ a rodičem v nepříjemných situacíchcs
dc.title.alternativeCommunication between the kindergarten teacher and the parent in unpleasant situationsen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the topic of communication with parents in unpleasant situations. The first part of the thesis describes communication with the parent, which differs based on the addressed problematic situation, specific family types and their parenting styles. It describes the preparation, course, and conclusion of meeting with parents. The practical part examines the experience of educators regarding conversations with parents in unpleasant situations. It also describes four specific situations of kindergarten teachers.en
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translatedinterviewen
dc.subject.translatedproblematic situationsen
dc.subject.translatededucatoren
dc.subject.translatedfamilyen
dc.subject.translatedparentsen
dc.subject.translatedparenting stylesen
dc.subject.translatedkindergartenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Neuzilova_Petra.pdfPlný text práce3,19 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce52,53 kBAdobe PDFView/Open
Neuzilova VP.pdfPosudek vedoucího práce52,61 kBAdobe PDFView/Open
Neuzilova O.pdfPrůběh obhajoby práce1,87 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.