Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGažáková Eva, MgA. Ph.D.
dc.contributor.authorSchönová, Michaela
dc.contributor.refereeČerníková Marie, MgA. Ph.D.
dc.date.accepted2022-9-8
dc.date.accessioned2022-11-10T14:45:30Z-
dc.date.available2021-6-11
dc.date.available2022-11-10T14:45:30Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-6-30
dc.identifier88573
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/50125-
dc.description.abstractPráce je zaměřena na využití metod dramatické výchovy při práci s emocemi v edukačním procesu v MŠ. Jejím cílem bylo vytvořit literárně-dramatický projekt pro předškolní děti zaměřený na práci s emocemi. Projekt byl ověřen v praxi v rámci akčního výzkumu, jehož prostřednictvím děti získávaly základní povědomí o existenci emocí, učily se emoce vnímat, zpracovávat a hovořit o nich. Teoretická část se obecně zabývá emocemi a jejich vývojem u dětí předškolního věku. Dále sleduje vztah emocí k RVP PV, ŠVP a dramatické výchově. V praktické části je popsána samotná realizace akčního výzkumu a její výsledky.cs
dc.format67 s. (98 957 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectpředškolní dítěcs
dc.subjectemocecs
dc.subjectdramatická výchovacs
dc.subjectpohádkacs
dc.subjectakční výzkumcs
dc.subjectliterárně dramatický projektcs
dc.titleVyužití metod dramatické výchovy při práci s emocemi v edukačním procesu v MŠcs
dc.title.alternativeThe use of methods from drama education for working with emotions in Kindergartenen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe text is mainly focused on the usage of drama methods when working with emotions in Kindergarten. The project was tested in practise as a part of a field research, through which children gained basic knowledge about the existence of emotions, learned how to perceive them, make sense of them and talk about them. The theoretical part explores the concept of emotions themselves and how they impact the development of preschool children. It also examines the relationship between emotions, RVP PV, ŠVP and drama education. The realization of the field research and its results are described in the practical part.en
dc.subject.translateda preschool childen
dc.subject.translatedemotionsen
dc.subject.translateddrama educationen
dc.subject.translateda fairytailen
dc.subject.translatedfield researchen
dc.subject.translatedliterary drama projecten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Schonova_Michaela_Bakalarska_prace_2022.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
Schonova VP.pdfPosudek vedoucího práce48,18 kBAdobe PDFView/Open
Schonova OP.pdfPosudek oponenta práce49,1 kBAdobe PDFView/Open
Schonova O.pdfPrůběh obhajoby práce3,76 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.