Title: Využití metod dramatické výchovy při práci s emocemi v edukačním procesu v MŠ
Other Titles: The use of methods from drama education for working with emotions in Kindergarten
Authors: Schönová, Michaela
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Referee: Černíková Marie, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50125
Keywords: předškolní dítě;emoce;dramatická výchova;pohádka;akční výzkum;literárně dramatický projekt
Keywords in different language: a preschool child;emotions;drama education;a fairytail;field research;literary drama project
Abstract: Práce je zaměřena na využití metod dramatické výchovy při práci s emocemi v edukačním procesu v MŠ. Jejím cílem bylo vytvořit literárně-dramatický projekt pro předškolní děti zaměřený na práci s emocemi. Projekt byl ověřen v praxi v rámci akčního výzkumu, jehož prostřednictvím děti získávaly základní povědomí o existenci emocí, učily se emoce vnímat, zpracovávat a hovořit o nich. Teoretická část se obecně zabývá emocemi a jejich vývojem u dětí předškolního věku. Dále sleduje vztah emocí k RVP PV, ŠVP a dramatické výchově. V praktické části je popsána samotná realizace akčního výzkumu a její výsledky.
Abstract in different language: The text is mainly focused on the usage of drama methods when working with emotions in Kindergarten. The project was tested in practise as a part of a field research, through which children gained basic knowledge about the existence of emotions, learned how to perceive them, make sense of them and talk about them. The theoretical part explores the concept of emotions themselves and how they impact the development of preschool children. It also examines the relationship between emotions, RVP PV, ŠVP and drama education. The realization of the field research and its results are described in the practical part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Schonova_Michaela_Bakalarska_prace_2022.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
Schonova VP.pdfPosudek vedoucího práce48,18 kBAdobe PDFView/Open
Schonova OP.pdfPosudek oponenta práce49,1 kBAdobe PDFView/Open
Schonova O.pdfPrůběh obhajoby práce3,76 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.