Název: Řízení o předběžné otázce u Soudního dvora EU - důsledky pro právo ČR a soudní praxi českých soudů
Další názvy: Preliminary Ruling Procedure at the Court of Justice of the EU - consequences of law and judicial practice of the Czech Republic courts
Autoři: Číhařová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Tronečková, Michaela
Oponent: Forejtová, Monika
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5020
Klíčová slova: Evropská unie;řízení o předběžné otázce;aplikace evropského práva;Soudní dvůr Evropské unie
Klíčová slova v dalším jazyce: European union;preliminary ruling procedure;application of european law;Court of Justice of European union
Abstrakt: Diplomová práce na téma Řízení o předběžné otázce u Soudního dvora Evropské unie - důsledky pro právo České republiky a soudní praxi českých soudů podává pohled na tento velmi důležitý institut z hlediska důležitosti pro Českou republiku. Text práce je rozčleněn do pěti částí. První část popisuje jednotlivé druhy účastenství před Soudním dvorem. Druhá část se věnuje otázce povinnosti předložení předběžné otázky. Třetí část pojednává o vztazích mezi soudy členských států a Soudním dvorem a navrhuje možné cesty k řešení. Následující část rozebírá několik zásadních rozhodnutí pro Českou republiku a poslední část se věnuje úvahám de lege ferenda. V závěru je celá práce shrnuta.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis Preliminary Ruling Procedure at the Court of Justice of the EU - consequences of law and judicial practice of the Czech Republic courts gives the view on the preliminary ruling procedure and its importance for the Czech republic. The text is divided into 5 parts. The first part is about the participation before the ECJ. The second part is about the obligation to ask the ECJ. The third part deals with relation between the ECJ and the EU-countries and desings the possible way how to solve the problems. The next part describes some important decision in the boundary of the Czech republic and the last part is about de lege ferenda law. In the conclusion is the whole thesis summarized.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce644,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ciharova TR.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ciharova FO.pdfPosudek oponenta práce864,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ciharova.pdfPrůběh obhajoby práce291,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5020

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.