Název: Nové komunikační rozhraní pro služby DCIx
Další názvy: New communication interface for the DCIx services
Autoři: Kouba, Přemysl
Vedoucí práce/školitel: Kvapil Jaroslav, Ing.
Oponent: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50209
Klíčová slova: asynchronní;komunikace;dcix;aimtec a.s.;aimtec;opc;mikroslužby;rabbitmq;eventbus;monitoring;websocket;java
Klíčová slova v dalším jazyce: asynchronnous;communication;dcix;aimtec a.s.;aimtec;opc;microservices;rabbitmq;eventbus;monitoring;websocket;java
Abstrakt: Tématem předložené diplomové práce je monitoring stavu služeb v komunikačním rozhraní aplikace DCIx od společnosti AIMTEC a.s. Práce stručně seznamuje čtenáře s aplikací DCIx. Součástí práce je rešerše stávajících volně dostupných řešení pro monitoring. Žádné ze zkoumaných řešení není vhodné k využití v rámci aplikace DCIx, proto je výstupem diplomové práce vlastní návrh. Práce popisuje důležité části implementace prototypu navrženého řešení. Vzniklý prototyp je ozkoušen na jedné~ze~služeb a~otestován automatickými a~jednotkovými testy. Část práce se také věnuje performance testování celého řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: The main topic of this master's thesis is a proposal for a new communication interface for system services of the application DCIx created by the AIMTEC a.s. Part of the thesis is research of accessible technologies for monitoring. However, none of the researched technologies were appropriate for the application DCIx. Therefore a custom solution is introduced. The thesis includes an implementation description of a given custom solution. The implementation is then manually tested on one of the system services and also with automated and unit tests. Performance testing of the whole solution is also included.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
kouba-dp-text-se-zadanim.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A21N0056Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce52,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A21N0056Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce101,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A21N0056Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce480,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/50209

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.