Title: Nové komunikační rozhraní pro služby DCIx
Other Titles: New communication interface for the DCIx services
Authors: Kouba, Přemysl
Advisor: Kvapil Jaroslav, Ing.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50209
Keywords: asynchronní;komunikace;dcix;aimtec a.s.;aimtec;opc;mikroslužby;rabbitmq;eventbus;monitoring;websocket;java
Keywords in different language: asynchronnous;communication;dcix;aimtec a.s.;aimtec;opc;microservices;rabbitmq;eventbus;monitoring;websocket;java
Abstract: Tématem předložené diplomové práce je monitoring stavu služeb v komunikačním rozhraní aplikace DCIx od společnosti AIMTEC a.s. Práce stručně seznamuje čtenáře s aplikací DCIx. Součástí práce je rešerše stávajících volně dostupných řešení pro monitoring. Žádné ze zkoumaných řešení není vhodné k využití v rámci aplikace DCIx, proto je výstupem diplomové práce vlastní návrh. Práce popisuje důležité části implementace prototypu navrženého řešení. Vzniklý prototyp je ozkoušen na jedné~ze~služeb a~otestován automatickými a~jednotkovými testy. Část práce se také věnuje performance testování celého řešení.
Abstract in different language: The main topic of this master's thesis is a proposal for a new communication interface for system services of the application DCIx created by the AIMTEC a.s. Part of the thesis is research of accessible technologies for monitoring. However, none of the researched technologies were appropriate for the application DCIx. Therefore a custom solution is introduced. The thesis includes an implementation description of a given custom solution. The implementation is then manually tested on one of the system services and also with automated and unit tests. Performance testing of the whole solution is also included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kouba-dp-text-se-zadanim.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
A21N0056Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce52,35 kBAdobe PDFView/Open
A21N0056Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce101,53 kBAdobe PDFView/Open
A21N0056Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce480,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.