Název: Alternativní techniky trénování vrstevnatých neuronových sítí
Další názvy: Alternative Approaches to Layered Neural Network Training
Autoři: Reismüllerová, Jindřiška
Vedoucí práce/školitel: Ekštein Kamil, Ing. Ph.D.
Oponent: Mrázová Iveta, Doc. RNDr. CSc.
Datum vydání: 2022
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50210
Klíčová slova: zpětné šíření;neuronové sítě;neuron;perceptron;učení
Klíčová slova v dalším jazyce: backpropagation;neural network;neuron;perceptron;learning
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat novou techniku učení neuronových sítí alternativní k metodě backpropagation. Smyslem je zkusit navrhnout takovou metodu, která by lépe reflektovala skutečné biologické procesy centrální nervové soustavy živých organismů než technika backpropagation, čímž by se dosáhlo větší rychlosti učení i za cenu mírného snížení úspěšnosti učení neuronové sítě. Celé práci předchází důkladná analýza existujících řešení. Výsledkem by měla být implementace navrženého řešení a její porovnání s technikou backpropagation a dalšími existujícími technikami.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this master's thesis is to design and implement an innovative technique of neural network training, an alternative to backpropagation. The idea is to design a method more corresponding to real biological processes of the central nervous system of living organisms, than the backpropagation technique is. This way, faster neural network training could be achieved even at the expense of mild decrease of training accuracy. The described process is preceded by a thorough analysis of existing solutions to the problem. The result of this thesis should be an implementation of the proposed technique and it's comparison with backpropagation and other existing techniques of neural network training.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Reismullerova_DP.pdfPlný text práce3,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A21N0001Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce91,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A21N0001Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce182,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A21N0001Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce443,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/50210

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.